The Fabulous Towel Company

Peshtamel 是傳統土耳其毛巾,它以豐富的顏色及獨特圖案編織成纖薄,輕量而非常快乾的毛巾

Peshtamel 可作浴巾,沙漠巾、沙灘袍或沙灘用圍巾。

The Fabulous Towel Company於以下店舖均有出售

  • 淺水灣