Adidas 健身服裝及健身器材

Adidas健身器材提供一系列優質訓練工具提升力量及練習,包括門架,健身地墊,醫療用球及健身器材。

Adidas於以下店舖均有出售